ការ​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ​កម្មវិធី​វិទ្យុ "ស្ដ្រី​ក្នុងសម័យ​​​ខ្មែរ​ក្រហម"

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមជម្រាបជូនសាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាបថា កម្មវិធីវិទ្យុ “ស្ដ្រីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម” បានដំណើរការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយតាមរយៈវិទ្យុស្ដ្រីអេហ្វអឹម ១០២ នៃបណ្ឌលព័ត៌មានស្ដ្រីកម្ពុជា(WMC-FM 102) ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦។ កម្មវិធីផ្សាយបន្ដផ្ទាល់ប្រព្រឹត្ដទៅនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ក្នុងសប្ដាហ៍ទីពីរនៃខែនីមួយៗ វេលាម៉ោង ៤៖១០ នាទី ដល់ម៉ោង ៥៖០០ ល្ងាច ហើយក៏មានការចាក់ ផ្សាយឡើង វិញ ផងដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសប្ដាហ៍ទីបី និងទីបួនចាប់ពី ម៉ោង ១៖៣៥ នាទីដល់ម៉ោង ២៖០០ រសៀល។
គោលបំណងនៃកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុនេះគឺ៖
១) ពិភាក្សាជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយទៅលើផលប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងយេនឌ័រ (SGBV) ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងក្នុងបច្ចុប្បន្ន
២) បង្កើនការយល់ដឹងពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងយេនឌ័រ  (SGBV)  និងបង្កើតជាវេទិកាពិភាក្សាសម្រាប់ឲអ្នកនៅ រស់រានមានជិវិតបានបង្ហាញពីគំនិតដើម្បីឲសម្លេងរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេឮនៅ ក្នុងដំណើរការយុត្ដិធម៌អន្ដរកាល
៣) ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ នឹងការវិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងយេនឌ័រនៅក្នុងបរិបទរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជាទាំងមូល។
 កម្មវិធីវិទ្យុនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ដ្រី។

Most read