ការស្ទង់មតិ៖ កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ

ការស្ទង់មតិរបស់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត យុវជន និងប្រជាពលរដ្ឋ បានបង្ហាញថា​ ​ទស្សន​កិច្ច​សិក្សា​ ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលា​ការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានសារៈ​សំខាន់​​សម្រាប់​យុវជន​ជំនាន់ក្រោយ។ បើតាម​អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់​មតិនេះ​ ទស្សនកិច្ច​សិក្សានេះ​បាន​​ផ្ដល់​ចំណេះដឹងបន្ថែម​អំពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម​ និងប្រវត្តិសាស្ដ្រ​ដ៏​ជូរចត់ដែលកើត​មាន​​ឡើង​នៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម​ ​តាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញ​ពីមន្ដ្រីពាក់ព័ន្ធ និងទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ជើងឯក សារៈ​មន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ។

ការស្ទង់មតិ​នេះបានចាប់​ផ្ដើម​ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ សម្រាប់​យុវជន​ សិស្ស និស្សិត និងលោកគ្រូអ្នក​គ្រូ ចំនួន ៣៤៣០ នាក់ ដែលបានមក​​ចូលរួមក្នុង​កម្មវិ​ធី​​ទស្សន​កិច្ចសិក្សារៀបចំ​ឡើង​ដោយ​​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម។ ក្នុងចំណោម​អ្នកចូលរួមទាំងអស់​  មាន ១៥២៧ នាក់ បាន​ចូលរួម​បញ្ចេញ​មតិរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលត្រូវបានរៀបចំ​ឡើងតាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិច​។  

ECCC

ECCC

eccc

Most read