កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបាត់ដំបង - កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ជនបង្គោលចំនួន៤៥នាក់ នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីលទ្ធផលតុលាការនៃសំណុំរឿង០០២ និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពគាំទ្រជនរងគ្រោះ ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះ គេរំពឹងថាជនបង្គោល នឹងចែករំលែកបន្តនូវសារសំខាន់ៗ និងផ្តល់សម្ភារៈដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។

លោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រធានផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះ (VSS) បានថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ស្វាគមន៍ និងបើកកិច្ចប្រជុំ លោក វណ្ណៈ ក្នុងវគ្គដំបូងនធក្មវិធី។ គាត់បាន បានស្វាគមន៍ជនបង្គោលទាំងអស់ និងបានកោតសរសើរចំពោះការបន្តការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់របស់ជនបង្គោល ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានា ដែលរៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក. និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងចំពោះការដែលជនបង្គោល បានប្រគល់សម្ភារៈ និងចែករំលែកសារសំខាន់ៗ ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀត ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។

លោក ពេជ អង្គ សហមេធាវីជាតិនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានបរិយាយសង្ខេប អំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់ជនរងគ្រោះជាមួយ អ.វ.ត.ក. និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ក្នុងការទាមទារសំណង និងផ្តល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងជនល្មើសនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ ដែលទាំងនេះ ជាលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីសាលាក្តីអន្តរជាតិដទៃទៀត។

មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រួមមាន លោក វ៉ែន ពៅ លោកស្រី ជេត វណ្ណលី និង លោកស្រី ទី ស្រ៊ីណា បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានស៊ើបអង្កេត និងលើកមកធ្វើសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២ និងសេចក្តីសម្រេច និងការផ្តន្ទាទោស នៅចុងបញ្ចប់នៃនីតិវិធីតុលាការ សំណងដែលផ្តល់ក្នុងសំណុំរឿង០០២ និងសកម្មភាព​​របស់ អ.វ.ត.ក. ដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។

អង្គភាពផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធីសាស្រ្តអំពីការចែករំលែកសារគន្លឹះ និងសម្ភារៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទៅ ឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលមានវ័យចំណាស់ ហើយបានស្នើឲ្យជនបង្គោលប្រគល់បញ្ជីដែលបញ្ជាក់ពីការទទួលឯកសារមកអង្គភាពផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះ ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ អ.វ.ត.ក និងអង្គភាពផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះឡើង ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីការងាររបស់ អ.វ.ត.ក និងប្តេជ្ញាអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូននាពេលឆាប់ៗខាងមុខ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ ជនបង្គោល ត្រូវបានផ្តល់កាតសម្គាល់ខ្លួន សម្រាប់ការទទួលស្គាល់ការងារល្អរបស់ពួកគេ និងការគាំទ្រដល់ អ.វ.ត.ក. និង អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ជាពិសេសទាក់ទង នឹងការជួយដើម​​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់ អ.វ.ត.ក.។

ជនបង្គោល ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ គឺអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្នាំង ប៉ៃលិន សៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ និងបន្ទាយមានជ័យ។

VSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTBVSS BTB

Most read