លោកស្រី Falguni Debnath ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិថ្មី តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

លោកស្រី Falguni DEBNATH មក​ពីប្រទេស​កាណាដា ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ជាសហមេធាវី​នាំ​មុខ​អន្តរជាតិថ្មី តំណាង​ដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២២ តទៅ។ លោកស្រី DEBNATH ​ចូលមកជំនួស​លោកស្រី Megan HIRST ដែល​បាន​លាឈប់ ពី​មុខតំណែង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២២។

លោកស្រី Debnath មាន​បទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំ​លើ​កិច្ចការវិវាទកម្ម ធ្លាប់ជា​តំណាងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា (Attorney-General) ប្រទេស​កាណាដា​ក្នុង​កិច្ចការវិវាទកម្ម ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងការវាយប្រហារ​ផ្លូវ​ភេទ និង​សំណុំ​រឿង​កំហុសរដ្ឋប្បវេណី​ទ្រង់​ទ្រាយធំ ដែលមាន​ជនរងគ្រោះ​រាប់​ពាន់​នាក់។ ពីមុន​មក គាត់ធ្លាប់​​បាន​បំពេញ​ការងារ​ជា​មន្រ្តី​​ច្បាប់​ប្រតិបត្តិ (Executive Legal Officer) នៅសាលាឧទ្ធរណ៍​ធំជាង​គេនៅ​កាណាដា ដោយ​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​ផ្នែក​ច្បាប់ និងភាពជា​អ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិ ព្រមទាំងជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់​ព្រះរាជអាជ្ញា​នៅ អ.វ.ត.ក។ នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ លោកស្រី Debnath ​កាន់​មុខតំណែងជាអនុប្រធាន​ស្តីទី (Associate Deputy Minister)​ និង​ជា​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​នៃគណៈកម្មការ​ស៊ើប​អង្កេត​នៅខេត្ត Ontario ដែល​ស៊ើប​អង្កេត​ទៅលើ​គម្រោងសាងសង់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​​មាន​ទឹក​ប្រាក់​រាប់ពាន់​លាន​ដុល្លារ។

លោកស្រី Debnath នឹង​បំពេញ​ការងាររួម​​ជាមួយ​សហមេធាវីនាំមុខជាតិ​តំណាងដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ​លោក ពេជ្ញ អង្គ នៅ​ក្នុង​កិច្ចដំណើរ​ការនីតិវិធី​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២។ សហមេធាវី​នាំមុខទាំងពីររូប​ធានា​នូវ​ការ​រៀប​ចំ​តំណាងដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​​យ៉ាង​មានប្រសិទ្ធភាព ដែល​ពួកគេជា​ជនរងគ្រោះ​នៃឧក្រិដ្ឋកម្ម​ស្ថិត​ក្រោម​យុត្តា​ធិការ​​របស់ អ.វ.ត.ក ដែល​អាច​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចដំណើរ​ការនីតិវិធី និងបន្តការស្នើសុំ​សំណងផ្លូវ​ចិត្ត និង​សំណង​សមូ​ហ​ភាព​។ ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចម្បងៗរបស់​សហមេធាវីនាំមុខ​តំណាងដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រួម​មាន ធ្វើជា​តំណាង​ផល​ប្រ​យោជន៍​របស់ក្រុមដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរួម​គ្នា ការតស៊ូ​មតិជាទូទៅ យុទ្ធសាស្រ្ត និង​ការធ្វើ​ជា​តំណាងឲ្យ​ផល​ប្រ​យោជន៍​​របស់​ដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​ពេល​សវនាការ ដោយ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាងជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​មេធាវី​តំណាង​ដើម​​​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​នីមួយៗ។

Most read