ប្រទេស​ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន​ ១.​៣៩​ ​លាន​ដុល្លារ​សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ដល់ ​អ.វ​.ត​.ក​

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីមួយទៀត ចំនួន ១ ៣៨៥ ៥៦៧ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ជប៉ុន គឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយធំបំផុតរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយជាមួយការផ្តល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមនេះ ប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម សរុបចំនួនជាង ៨២ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ស្មើប្រមាណ ៣៦ ភាគរយនៃជំនួយថវិកាសរុប ដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្តល់ដល់ អ.វ.ត.ក។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃអ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ក្នុងនាមអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការបន្តគាំទ្រតុលាការនេះ”។

Most read