ចម្លើយតបរបស់ដើមបណ្តឹរដ្ឋប្បវេណីទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាស្តីពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាង និងនីតិវិធីក្នុងការកោះហៅសាក្សីជាថ្មី ពីសំណុំរឿង ០០២/០១ទៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ ០០២/០២

Posted 06 កុម្ភៈ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE302_3_KH.PDF
1.29 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E302/3
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document