ដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ

Posted 03 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 មិថុនា 2019
Download file
Text DocumentD360_14_KH.PDF
209.54 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D360/14
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ