បណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចស្តីអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង០០៣

Posted 03 មិថុនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 មិថុនា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentD14_1_1_KH_Redacted.PDF
4.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D14/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក
Parent Document