សេចក្តីសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខក្រោយមរណភាពរបស់ នួន ជា នៅមុនពេលចេញសាលដីកា

Posted 22 វិច្ឆិកា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 វិច្ឆិកា 2019
Download file
Text DocumentF46_2_4_2_KH.PDF
3.1 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F46/2/4/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល