ណ្តឹងសាទុក្ខជាបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរំលត់ជាធរមាននៃសំណុំរឿង ០០៤/២ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 21 ឧសភា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 ឧសភា 2020
Download file
Text DocumentE004_2_1_KH (1).PDF
3.08 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E004/2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា