ការជូនដំណឹងបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីបំណងរបស់គាត់ក្នុងការដាក់ការឆ្លើយតបលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៣ ទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 20 ឧសភា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 ឧសភា 2021
Download file
Text DocumentD270_5_KH.PDF
518.21 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D270/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា