សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការធ្វើតេស្តសាកល្បងត្រៀមសវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 13 កក្កដា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2021
Download file
Text DocumentF68_KH.pdf
500.02 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F68
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល