ចម្លើយតបរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាលចំពោះសំណើសុំបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី(F70)

Posted 02 វិច្ឆិកា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 វិច្ឆិកា 2021
Download file
Text DocumentF70_1_KH.pdf
1.52 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F70/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យរដ្ឋបាល