សេចក្តីសម្រេចស្ដីពីសេចក្ដីណែនាំសម្រាប់ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Posted 21 មីនា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 មីនា 2023
Download file
Text DocumentF71_1_1_8_KH.PDF
5.63 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F71/1/1/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល