ការជូនដំណឹងអំពីការចូលរួមជាមួយនឹងសេចក្ដីជំទាស់របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្ដីលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹងការដាក់របាយការណ៍សម្បទា ទៅក្នុងផ្នែក “សម្ងាត់” នៃសំណុំរឿង

Posted 07 កក្កដា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 កក្កដា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE62_3_8_KH.PDF
1.25 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E62/3/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី