សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចូលរួមជាមួយនឹងចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹង”សំណើបន្ទាន់របស់ មេធាវីនាំមុខដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកែតម្រូវអនុស្សារណៈ E62/3/10 (អនុស្សារណៈចាស់លេខ E106)”

Posted 04 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 04 សីហា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE62_3_10_3_KH.PDF
2.03 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E62/3/10/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document