ចម្លើយ​តប​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន ៣៥ ពី​សំណុំ​រឿង ០០៤ (ឯកសារ​ E319/52)

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE319_52_3_KH.pdf
13.91 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E319/52/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document