ចម្លើយតបរបស់ អៀង សារី ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងការជូនដំណឹងចំនួនពីររបស់ អៀង សារី អំពីការប្ដឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បដិសេធការបន្ថែមពេលវេលា និងបង្កើនចំនួនទំព័រសម្រាប់ដាក់អញ្ញត្រកម្ម

Posted 11 មេសា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 មេសា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE9_7_1_1_1_2_KH.PDF
405.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E9/7/1/1/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by មេធាវីការពារក្ដី