ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារកី្តលោកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងសេចកី្តសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១

Posted 12 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 ធ្នូ 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE138_1_5_KH.PDF
1.95 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E138/1/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document