ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ទៅនឹង “សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំឲ្យដោះស្រាយចំពោះវិការៈ នៅក្នុងសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន”

Posted 13 មករា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF18_1_KH-1.PDF
451.04 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F18/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី