ចម្លើយតបរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងសារណារបស់ ស.ម.ត.ដ ស្តីពីជំហរ អវតក នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជា (D308/3/1/9)

Posted 18 មិថុនា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 មិថុនា 2018
Download file
Text DocumentD304_6_5.5_KH.pdf
1.72 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D304/6/5.5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ