ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងពាក្យសុំរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ អោយពន្យាពេលសវនាការ

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

cemøIytbrbs;shRBHraCGaCJa eTAnwgBaküsuMrbs; eGog FIriT§ eGayBnüaeBlsvnakarចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងពាក្យសុំរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ អោយពន្យាពេលសវនាការ
Download file
Text DocumentCo_Prosecutors_response_Ieng_Thirith_postpone_C20_I_12_KH.pdf
119.42 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C20/I/12
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត