ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

Posted 28 ធ្នូ 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 ធ្នូ 2018
Download file
Text DocumentE463_1_2_KH.PDF
1.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E463/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា