ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសេចក្តីសង្កេតរបស់ ខៀវ សំផន បន្ទាប់ពីការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល

Posted 07 មេសា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 មេសា 2023
Download file
Text DocumentF83_1_KH.PDF
1.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F83/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា