គម្រោង​កាត់​បន្ថយ​ថវិកា​សម្រាប់​ក្រុម​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី

Posted 17 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 ឧសភា 2017
Download file
Text DocumentE456_KH.PDF
92.67 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E456
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង