ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់ ខៀវ សំផន ទៅនឹងសំណើ របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំបន្ថែមចំនួនទំព័រកំណត់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 31 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 31 មីនា 2020
Download file
Text DocumentF55_2_KH.pdf
708.1 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F55/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា