ការឆ្លើយតបរួមរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងចម្លើយតបនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ សហព្រះរាជអាជ្ញា ស្តីពីការប្រើប្រាស់ភ័ស្តុតាង និងនិតីវិធីក្នុងការកោះហៅសាក្សីជាថ្មីពីសំណុំរឿង ០០២/០១ នៅក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២

Posted 06 កុម្ភៈ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE302_4_KH.PDF
1.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E302/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document