ការចុះបញ្ជីបណ្ដឹងសាទុក្ខ - បណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់លោក អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបដិសេធនូវការលះបង់សិទ្ធមានវត្តមានរបស់គាត់ ក្នុងពេលសវនាការ និងការបដិសេធនូវសិទ្ធការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់គាត់ ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

Posted 09 មករា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 កុម្ភៈ 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE130_4_KH.PDF
80.64 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E130/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង