ការជូនដំណឹងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ អំពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់សំណើសុំឲ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះបិទបញ្ចប់ដំណាក់កាលមុនជំនុំជម្រះ នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

Posted 27 ឧសភា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 ឧសភា 2021
Download file
Text DocumentD271_KH.pdf
294.85 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D271
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា