[កែតម្រូវ ២] សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ នួន ជា ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណើសុំឲ្យចាត់ការជាបន្ទាន់ តាមវិធាន ៣៥ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 17 September 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 September 2012
Download file
Text DocumentE176_2_1_4_KH.PDF
4.68 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E176/2/1/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល