[កោសលុប] សាលដីកាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ជំទាស់ដីកាសម្រេចរួមរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ដែលសុំដាក់បង្ហាញឯកសាររឿងក្តី ០០៣ នៅក្នុងរឿងក្តី ០០២ (ឯកសារ D100/25 និង D100/29)

Posted 19 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ឧសភា 2017
Download file
Text DocumentD100_32_1_7_Redacted_KH.pdf
960.27 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D100/32/1/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ