[កោសលុប] សេចក្ដីសម្រេច​លើ​សំណើរបស់​មេធាវី​តំណាង​ដើមបណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ជាតិ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដាក់​ចម្លើយ​តប​ទៅនឹង​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​នឹង​ការ​អញ្ជើញ​ឲ្យដាក់​សារណា

Posted 29 សីហា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 ធ្នូ 2017
Download file
Text DocumentD308_3_1_8_Redacted_KH.PDF
552.35 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D308/3/1/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ