[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចស្តីពីសាក្សីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានស្នើសុំស្តាប់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 24 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE459_KH_Redacted.pdf
15.42 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E459
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង