បណ្តឹងសាទុក្ខភា្លមៗ ជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចលើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បទាខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមសវនាការ បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Posted 17 September 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 September 2012
Download file
Text DocumentE138_1_10_1_1_KH.pdf
1.06 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E138/1/10/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Key words
Parent Document