បញ្ជីមូលដ្ឋានសំអាងផ្លូវច្បាប់ប្រើប្រាស់ជាឯកសារយោងនៃ សំណើសុំឲ្យពិនិត្យសម្រេចឡើងវិញ លើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី 08-VU-2258 (D22/0039)

Posted 18 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentD404_2_4.6.1_KH.PDF
32.67 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D404/2/4.6.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document