បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធនៃសារណាជូនដំណឹងអំពីការដកដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី 2-TCCP-282 ចេញពីបញ្ជីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលនឹងត្រូវកោះហៅឲ្យមកផ្តល់សក្ខីកម្ម នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង (ឯកសារ E305/7.1.3)

Posted 26 វិច្ឆិកា 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE2_40.1_KH.PDF
448.27 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E2/40.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document