ប្រ​តិ​ចារឹក​សវនាការ​លើ​អង្គសេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦

Posted 10 មីនា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE1_399.1_TR002_20160310_Final_KH_Pub.pdf
2.03 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E1/399.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង