អនុ​ស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី​ "សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើការ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​ឯក​សារ​សិក្សា​​ពី​ជើង​ឯក"

Posted 27 ឧសភា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE404_4_KH.pdf
149.31 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E404/4
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document