អនុស្ស​រណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី "សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​ររបស់​មេ​ធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​សុំឲ្យ​ដាក់​ឯក​សារ​បក​ប្រែ​ដែល​មិន​ទាន់​ពិនិត្យ​ និ​ងកែសម្រួល​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នង​សំណុំ​រឿង​"

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE428_1_KH.pdf
114.36 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E428/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Parent Document