សំណើ​របស់​សហ​មេ​ធាវីនាំ​មុខ​ សុំ​ដាក់​ឯក​សារ​បក​ប្រែ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ និង​ឧប​សម្ព័ន្ធ​សម្ងាត់​ចំនួន​ពីរ​

Posted 19 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE428_KH.pdf
185.21 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E428
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី