អនុស្សារណៈរបស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្ដីពី "​ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរជាតិ​ (ស.ព.អ.) ទាក់​ទងនឹងការ​លែង​ហាម​ប្រាម​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ាករ​ដាក់​បង្ហាញ​ឯក​សារ (ឯកសារ E319/35/10)"

Posted 30 មីនា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE319_35_11_KH.PDF
103.26 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E319/35/11
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង