អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ បច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្ដីបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ដ្រ ស្នើសុំព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ

Posted 02 កុម្ភៈ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 កុម្ភៈ 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE138_1_7_2_KH.PDF
53.05 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E138/1/7/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document