អនុស្សរណៈរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញឯកសារទៅភាគីទីបី ឬភាគីដទៃទៀត

Posted 01 វិច្ឆិកា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 វិច្ឆិកា 2022
Download file
Text DocumentF78.1_KH-EN.PDF
5.1 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F78.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Parent Document