អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល មានចំណងជើងថា “វិសោធនកម្មនៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការដាក់សេចក្តីចម្លងនៃបញ្ជីមូលដ្ឋានសំអាងផ្លូវច្បាប់”

Posted 02 វិច្ឆិកា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 វិច្ឆិកា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE116_1_3_KH.PDF
3.39 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E116/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល