សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សារណា​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ស្ដី​ពី​ការ​បញ្ជាក់​ពី​វិ​សាល​ភាព​នៃ​សំណុំ​រឿង​ ០០២/០២ ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​អំពី​ការ​រំលោភ​សេព​សន្ថវៈ​នៅ​ក្រៅ​បរិ​បទ​នៃ​ការ​រៀ

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE306_7_3_KH.pdf
546.98 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E306/7/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document