សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើរ​បស់​មេ​ធាវី​កា​រពារ​ក្ដី​ នួន ជា តាម​វិ​ធាន​៨៧(៤) នៃ​វិធា​ន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ ទាក់​ទង​នឹង​សាក្សី 2-TCW-1005

Posted 14 September 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE424_1_KH.pdf
161.43 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E424/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង