សេចក្ដីសម្រេចលើ​បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យអនុលោមតាមវិធាន ៦៦(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted 22 មករា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មករា 2019
Download file
Text DocumentD351_2_3_KH.PDF
325.08 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D351/2/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ