សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់ នួន ជា ប្រឆាំងនឹងសេចកី្តសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចស៊ើបសួរ

Posted 20 សីហា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 សីហា 2012
Download file
Text DocumentE116_1_7_KH.PDF
1.83 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E116/1/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document