សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងដីកាដំណោះស្រាយ និងការអញ្ជើញឲ្យដាក់សារណា

Posted 13 កក្កដា 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 កក្កដា 2018
Download file
Text DocumentD308_3_1_8_KH.pdf
574.02 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D308/3/1/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ