សេចក្តីសង្ខេបនៃសាលដីកាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 22 September 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 មករា 2023
Download file
Text DocumentF76.1_KH.PDF
25.76 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F76.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល